Siirry sisältöön

Sanginjoen suojelussa nyt tuhannen taalan paikka

24.2.2013

Sanginjoki ei päässyt ympäristöministeriön kansallispuistokisassa neljän jatkoon menijän joukkoon viime marraskuussa, mutta alueen suojeluarvot eivät siihen kadonneet. Yhdyskuntaprosessi sai kaupunginhallitukselta noin vuosi sitten tehtäväksi valmistella arvion Sanginjoen ulkometsän suojeluedellytyksistä. Virkamiestyöryhmä, johon kuuluu edustus kaupungilta ja ELY-keskuksesta, esittää kehittämisehdotuksensa yhdyskuntalautakunnalle kevään aikana, maalis-huhtikuussa. Toivoa sopii, että alueen merkitys on ymmärretty paremmin kuin v. 2009 valmistuneessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Siinä 70% alueesta jäi metsätalouskäyttöön.

Sanginjoen metsäasia sai paljon julkisuutta vuoden 2012 alussa olleiden mielenilmausten myötä. Myös poliittiset päättäjät ovat kiinnittäneet asiaan enemmän huomiota. Positiivinen signaali oli uuden Oulun yhdistymishallituksen alaisena laadittu elinvoimaraportti, jossa on mainittu kansallispuistotasoinen suojelualue Oulussa. Sanginjoen metsien puolesta toimivat järjestöt ovat esitelleet suojeluasiaa Oulun poliittisille ryhmille alkuvuoden 2013 aikana. Asiaa esiteltiin perussuomalaisille 19.2. ja keskustalle 24.2.

Yhdistyneelle Oululle laaditaan uutta yleiskaavaa. Tämän työn yhteydessä tehdään selvitys viheraluerakenteesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Tärkeää olisi saada koko Sanginjoen alue yleiskaavaan suojelumerkinnällä. Suojelun toteuttamiseksi on eri vaihtoehtoja. Kaupunki voisi suojella alueen yksityisenä suojelualueena, jolloin maapohja jäisi kaupungille ja se voisi saada valtiolta korvavasta puuntuoton menetyksestä maksimissaan 50%. Myös osto valtiolle suojelutarkoituksessa tai maanvaihto voisivat tulla kyseeseen. Suojelun rahoituslähteenä olisi luultavasti valtion METSO-suojeluohjelma.

Oulun kannattaisi nyt tarttua tilaisuuteen ja suojella Sanginjoen metsät, sillä alueen merkitys kasvaa vuosi vuodelta kaupungin kasvaessa ja ympäristöasioiden arvostuksen noustessa!

Kansallispuistoa kannattaneet ehdokkaat ja valtuustoon valitut

6.11.2012

Ennen kunnallisvaaleja Oulun luonnonsuojeluyhdistys kysyi ehdokkailta, kannattavatko he Sanginjoen kansallispuistoa. Kyselyn mukaan kannatus on lisääntynyt! Katso tiedote tästä, puistoa kannattaneet ehdokkaat tästä.

Odotammekin siis vastauksen mukaista toimintaa seuraavilta valtuustoon valituilta:

Sarkkinen Hanna (vas)
Pohjola Tuija (sdp)
Haapanen Satu (vihr)
Kalliorinne Risto (vas)
Tuppurainen Tytti (sdp)
Pitko Jenni (vihr)
Salmi Mikko (sdp)
Kolmonen Jukka (kesk)
Grekelä Paula (vas)
Jämsä-Uusitalo Vaili (ps)
Viitanen Mikko (vas)
Ervasti Veikko (vihr)
Sirviö Pirjo (sdp)
Järvenpää Raimo (sdp)
Hakkarainen Janne (vihr)
Matila Ari (vihr)
Murtoniemi Mauno (vas)
Ahde Seppo (sdp)
Vuorio Juha (ps)
Heinonen Paavo J. (vas)
Lawson Hellu Latekoe (vihr)
Kailo Kaarina (vas)

Vaikka blogissa on ollut hiljaiseloa, Sanginjoen asiassa ei.  19 tehtyä kansallispuistoesitystä esittäytyivät ympäristöministeriön seminaarissa Helsingissä 31.10., jossa Sanginjokikin sai oman viisiminuuttisensa. Katsotaan nyt montako puistoa tällä kierroksella saadaan aikaiseksi. Sanginjokihan suojellaan joka tapauksessa vuoteen 2020 mennessä kansallispuistona tai  muuna kansallispuiston tasoisena suojelualueena, eikö?

Sanginjoki-seminaariin to 26.4.!

18.4.2012

Tervetuloa Sanginjoen ulkometsää käsittelevään seminaari- ja
keskustelutilaiuuteen to 26.4.2012 klo 17-20 kaupungin Ympäristötalolle
(kahvio Leeta), Solistinkatu 2

Ohjelma

klo 17.00 Johtaja Matti Matinheikki (Oulun kaupunki): Seminaarin avaus

klo 17.05 Luonnonsuojelubiologi Ari Rajasärkkä (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen
yhdistys): Sanginjoen suojelun historiaa ja näköaloja

klo 17.30 Erikoissuunnittelija Matti Tapaninen (Metsähallitus):
Kansallispuistojen ja muiden tärkeiden retkeilykohteiden paikallistaloudelliset
vaikutukset

klo 18.00 Elina Saine (Pöyry Finland Oy): Sanginjoen ulkometsäalueen elinkeino- ja
markkinointiselvitys

klo 18.25 Maanhankintainsinööri Juha Peuraniemi (Oulun kaupunki):
Sanginjoen METSO-kartoituksen tausta tilaajan näkökulmasta

klo 18.30 Dos. Sami Aikio (Oulun yliopisto, Biologian laitos):
Aika ja alueellisuus metsäluonnon kehityksessä

Keskustelua

Tuoretta lukemista

18.3.2012

Kalevassa julkaistut mielipiteet ja muut kirjoitukset koko helmikuun 2012 ajalta löytyvät Lisätietoja Sanginjoesta -osastolta. Maaliskuun jutut päivitetään huhtikuun alussa.

Suojeluselvitys Saginjoella ulottuu koko ulkometsän alueelle? Saataisiinko koko alue suojaan?

1.3.2012

Kaleva uutisoi tänään 1.3. Sanginjoen hakkuissa otettavan aikalisän. Kalevan mukaan hakkuut Sanginjoella perutaan, kunnes kaupunginhallituksen velvoittama selvitys Sanginjoen suojeluedellytyksistä on tehty:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/sanginjoen-hakkuissa-otettiin-aikalisa/569637/

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.2. teknisen keskuksen Matti Matinheikki totesi selvityksen koskevan vain jo Sanginjoen hoito- ja käyttösuunnitelmassa suojeltavaksi esitettyjä alueita ( alue  Ia, ks. tämä s. 24), sekä lisäksi muutamia syksyn METSO-selvityksessä esiin tulleita pieniä lisäalueita.

Nyt kuitenkin suunnitelma näyttää muuttuneen? Kalevan uutisen mukaan tuleva selvitys käsittelisi koko Sanginjoen aluetta. Hurraa!

Nyt täytyy vain toivoa, että selvitystyöryhmään saataisiin mukaan paras luonnontieteellinen asiantuntemus ynnä Sanginjoen suojelua puolustavan kansanliikkeen edustus. Toistaiseksi selvitys on kerrottu tehtäväksi virkamiestyönä, ELY-keskuksen edustuksella vahvistettuna.

Toivottavasti työryhmä oivaltaa Sanginjoen arvon yhtenäisenä kokonaisuuutena!

Toinenkin blogi Sanginjoesta

24.2.2012

Tänne on unohtunut linkata jo jonkin aikaa sitten blogosfääriin ilmaantunut toinenkin blogi Sanginjoen metsien puolesta – hakkuita vastaan:

Sangille!

TIEDOTE: Sanginjoen valtuustokäsittelyn tulos jäi laihaksi, tekninen keskus vesittämässä Sanginjoen suojelua

22.2.2012

TIEDOTE 22.2.2012

Sanginjoen valtuustokäsittelyn tulos jäi laihaksi, tekninen keskus vesittämässä Sanginjoen suojelua

Järjestöt ovat pettyneitä Sanginjoen ulkometsän suojeluedellytysten käsittelyyn Oulun kaupunginvaltuustossa ja teknisessä virastossa.

Oulun kaupunginvaltuusto käsitteli maanantain 20.2. kokouksessaan Sanginjoen hakkuukiistaa. Keskustelua käytiin pitkään, ja puheenvuoroja käytettiin runsaasti. Kokouksessa kuultiin myös teknisen keskuksen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin esittely Sanginjoen tilanteesta.

Kaupunginhallituksen esityksestä on  yhdyskunta- ja ympäristöprosessille 13.2. annettu tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan selvitystä  Sanginjoen alueen suojeluedellytyksistä. Valtuuston kokouksessa  yhdyskuntajohtaja Matinheikki kuitenkin kertoi, että tuleva selvitys aiotaan kohdistaa ainoastaan jo hoito- ja käyttösuunnitelmassa suojeluvyöhykkeeksi osoitetuille alueille.

– On täysin käsittämätöntä, että suojelua ei tulla edistämään koko Sanginjoen ulkometsän alueella. On naurettavaa, että Oulun ympäristövuonna ympäristöteoksi riittäisi jo kertaalleen suojeltujen alueiden uudelleen suojeleminen. Vaikka kaupungin omalla päätöksellään suojelemien metsäalueiden virallistaminen lakisääteisiksi suojelualueiksi onkin välttämätöntä, on Sanginjoen ulkometsän  ainutlaatuinen kokonaisuus edelleen jäämässä hakkuiden tärvelemäksi, ihmettelee Esa Aalto Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä.

– Teennäisen byrokratiahierarkiaan juuttumisen ja vastuun pallottelun sijaan on Oulun kaupungin nyt ryhdyttävä todellisiin toimenpiteisiin. Selvityksen suojeluedellytyksistä on koskettava koko Sanginjoen ulkometsän aluetta, ja sen valmisteluun on otettava mukaan  luonnonsuojelujärjestöjen edustus ”, vaatii Kirsi Eskelinen Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiristä.

Enemmistö kaupunginvaltuuston kokouksessa puheenvuoron käyttäneistä suhtautui Sanginjoen suojeluun myönteisesti. Päätöksiä ei valtuusto kuitenkaan voinut tehdä, sillä asia oli kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ainoastaan tiedoksi tuotavana.

Ennen valtuuston kokousta kaupungintalon ulkopuolelle kokoontui toista sataa äänekästä mielenosoittajaa ilmaisemaan mielipiteensä Sanginjoen ulkometsän suojelun puolesta.

Lisätiedot:

– Kirsi Eskelinen, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri, puh. 040 543 5976

– Esa Aalto, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (pj), puh. 040 865 2926